Foto


Se bilder av Strandgitaren ferdig her
http://www.strandguitars.com/jumbo.htm
 

Strand guitars bygger en spesialbestilt stålstrenger for Geirr

Strand guitars bygger en spesialbestilt stålstrenger for Geirr

Strand guitars bygger en spesialbestilt stålstrenger for Geirr

Strand guitars bygger en spesialbestilt stålstrenger for Geirr

Strand guitars bygger en spesialbestilt stålstrenger for Geirr

Strand guitars bygger en spesialbestilt stålstrenger for Geirr

Strand guitars bygger en spesialbestilt stålstrenger for Geirr

Strand guitars bygger en spesialbestilt stålstrenger for Geirr

Strand guitars bygger en spesialbestilt stålstrenger for Geirr

Strand guitars bygger en spesialbestilt stålstrenger for Geirr

Strand guitars bygger en spesialbestilt stålstrenger for Geirr

Geirr og Østlandske Kammersangere m/Jon Fylling

Konsert i Asker kirke mars -11. Hyllest til Erik Bye ved Viseklubben Fyrlykta

Foto: Tore G.

Geirr og Østlandske Kammersangere m/Jon Fylling

Konsert i Asker kirke mars -11. Hyllest til Erik Bye ved Viseklubben Fyrlykta

Foto: Tore G.

Geirr og Østlandske Kammersangere m/Jon Fylling

Konsert i Asker kirke mars -11. Hyllest til Erik Bye ved Viseklubben Fyrlykta

Foto: Tore G.

Geirr og Østlandske Kammersangere m/Jon Fylling

Konsert i Asker kirke mars -11. Hyllest til Erik Bye ved Viseklubben Fyrlykta

Foto: Tore G.