"Geirr og godtfolket i godlune"- Oppland Arbeiderblad 27. oktober 1997

"...Den eneste i musikkhistorien som har fått til en hit ved å synge om graut, hadde selvfølgelig ingen problemer med å skape liv i oktoberfrosne totninger i går. Samspillet mellom Geirr Lystrup, Hoff Korforening og Unge Røster gjorde trauste totninger rent impulsive..."

Kort & godt :)Pressebilder
- For nedlasting / kan brukes i avis. Bildene er i tif-format


Portrett av Lystrup  
(2901 kb)Lystrup m/Godtfolk  
(2008 kb)