"God start for Harold Hare"- Hamar Arbeiderblad 10. september 1998

Utdrag fra artikkel:

"...Med trampeklapp og blomster ble skuespillerne i det spesille teaterstykket "Harold Hare og Shalaimysteriet" ønsket lykke til på hedmarks-turné. For i går var det endelig premiere for Harold. Fram til 12. februar skal nesten 4.000 skolebarn få oppleve teaterstykket fordelt på 78 forestillinger..."

Kort & godt :)Pressebilder
- For nedlasting / kan brukes i avis. Bildene er i tif-format


Portrett av Lystrup  
(2901 kb)Lystrup m/Godtfolk  
(2008 kb)