"Stjerna fra Øst"
- kor som har framført julekonserten
 

2001-2004:

 • Solheimkoret, Ringsaker

 • SKRUK

 • Vinje Songlag

 • Gruekoret

 • Åsneskoret

 • Hof menighetskor, Solør

 • ”Karteswingen”, Hadeland

 • Fredheim blandakor, Gjøvik

 • Hoff  korforening, Toten

 • ”Ad libitum”, Sveio i Sunnhordland

 • Alversund kammerkor, Nordhordland

 • ”Toneskredo”, Eidfjord i Hardanger

 • Vågå sangkor

 • ”Smiubælgjen” mannskor, Otta

 • Østby sangkor, Trysil


2005:

 • Hoff Korforening, Toten
 • Fredheim blandakor, Gjøvik
 • Evje/Hret, Stryn
 • Sangkoret Mo
 • ornnes Menighetskor
 • Nærsnes Sangkor
 • Frostskoddeko
 • llis, Storslett
 • Longyearbyen Blandakor
 • Snåsa Seniorkor
 • Crescendo, Hønefoss
 • Innstranden Sangforening, Bodø
 • Sangria, Straumen
 • Steigenkoret
 • Bygdaklang, Voss
 • Lurlokk Blandakor, Harstad
 • Kvæfjord Blandakor
 • Nore og Uvdal Kirkekor
   

2006:

 • Tynset blandakor
 • Sangkoret Vox, Oslo
 • Tinnsjø songkor
 • Giske blandakor
 • Åsen songlag
 • Orklang, Orkdal
 • Koret på Våja
 • Namsos kammerkor
 • Sandøykoret
 • Nærsnes sangkor
 • SangRia, Haugesund
 • Ljomen blandakor, Sandnes
 • Hamarøy blandakor
 • Toneskredo, Eidfjord
 • Albatross, Lindås
 • Jondal grendakor
 • Samklang, Tromsø
   

 2007:

 • Kor i Dønna

 • Jæren Kammerkor

 • Albatross

 • Husnes blandakor

 • Kirkenes prosjektkor

 • Sangrìa, Røsvik

 • Tormod blandakor, Rindal

 • Sangkoret Jubel, Bjugn

 • Åfjord blandakor

 • Frostskoddekoret, Nordfjord

 • Kor Uten Navn, Nittedal

 

2008:

 • Brattvågkoret

 • Giske blandakor

 • Innstranda Sangforening

 • Dalaklang

 • Songlaget Stordabuen

 • Nordberg kirkekor

 • Botne kirkekor

 • Kråkerøy kirkekor

 • Larvik Kantori

 • Prosjektkor Rjukan

 • Kor i Dønna

2009:

 • Kjøllefjord Kammerkor

 • Skjervøykoret

 • Store norske mannskor, Svalbard

 • Longyearbyen blandakor

 • Kjølenkoret, Salangen

 • Vallset Sanglag

 • Konfekt, Vallset

 • Skei/Vasskoret, Jølster

 • Lomsklangen

 • Songlaget Bygdaljom, Stjørdal

 • Sangkoret Vox, Rødtvedt

 • Akkordiakoret, Haugesund

2010:

 • Kjølenkoret

 • Narvik Jernbanekor

 • Hareid Kammerkor

 • Dalaklang

 • Crescendo, Hønefoss

 • Vinje Songlag

 • Husnes Blandakor

 • Karteswingen, Gran

 • Sel Sangkor, Otta

 

For mer informasjon:FX CD260