Brenn sjølFrekk og humoristisk kabaret om Ungdom og Rus. Bestillingsverk fra Noregs Ungdomslag.

Spilt av amatørgrupper over hele landet. Perm med singback-CD og sketsjer kan bestilles fra NU.