"Harold Hare og Shalaimysteriet"Harold har dårlig tannvekst og livlig fantasi. Det er skjebnesvangert for en hare i Hareland der alle bare tenker på gulerøtter. Livsfarlig blir det når Harold blir satt i forbindelse med den fremmede Shalaien.

Musikkteater bestilt av Justisdepartementets toleranseprogram for barneskolen. Produsent: Asle Berteig. Oversatt til samisk. Blant annet vist skoleåret 98-99 for alle 6. klasser i Hedmark.